startpaginaanecdotesinvallenBaudelaireShakespearein memoriamlinkscontactwebsite van Fokkelien


Inleiding In MemoriamIn memoriam mijn vader In memoriam Fokkelien 2

        Fokkelien von Meyenfeldtpaginasymbool: Fokkelien

Toespraak aan het einde van de gedachtenissamenkomst
voorafgaande aan de begrafenis van
dr. Frederik Hendrik von Meyenfeldt
op zaterdag 2 december 2000
in de aula van de begraafplaats “Zuiderhof” te Hilversum

Frits, 3 augustus 2000 “Intens dankbaar voor wat mijn vrouw, mr. Bertha Geerink Bakker, ruim 56 jaar voor mij heeft betekend, heel blij met mijn kinderen en kleinkinderen, verrast door het medeleven van vrienden en de veelvuldige steun en hulp van onze buren in Groenland, geef ik mij in de handen van mijn Heiland, mijn Heer en mijn God.” Bertha, 3 augustus 2000

De eerste zin van de overlijdensadvertentie en de rouwbrief heeft mijn vader letterlijk opgeschreven in een notitieboekje. Dàt moest er in ieder geval in, de rest moesten we zelf maar bekijken.
“Intens dankbaar ben ik...”, zo schreef hij. En zo begonnen ook de laatste zinnen die hij tegen ieder van ons met name zei: “Ik ben zo dankbaar dat jij mijn vrouw, dat jij mijn zoon, dat jij mijn dochter was.”

Die dankbaarheid is typerend voor mijn vader, die tot het einde toe opgewekt was en blij met de dingen die hem ten deel vielen. Die ook zijn slopende ziekte - door hem zelf overigens aangeduid met “aandoening” - met opgewektheid droeg.
Dankbaarheid typeerde hem, maar ook het laatste deel van het citaat in de rouwbrief: “...geef ik mij over in de handen van mijn Heiland, mijn Heer en mijn God.” Die zin is het slot van een passage uit Hymne aan God van Isaäc da Costa die hij vaak en graag uitsprak omdat het zijn diepste gevoelens weergaf: “Mijn redder, mijn Goël, mijn zondenvernieler, mijn Meester, mijn Heiland, mijn Heer en mijn God.”
Hij hield van dat wat brallende 19e-eeuwse taalgebruik, hoewel hij zelf in zijn taal en woordkeuze meestal heel direct en sober was.

De foto's op deze pagina zijn van Henk Brouwer (een van de Groenlanders):
Frits en Bertha in de tuin in Delfzijl op hun 56e huwlijksdag, 3 augustus 2000

naar boven
Naar boven

Laatste versie: woensdag 25 augustus 2021