startpaginaanecdotesinvallenBaudelaireShakespearein memoriamlinkscontactwebsite van Fokkelien


anecdotes 1   Monument: anecdotes (2)anecdotes 3

Minibiografie


dr. Frederik Hendrik
von Meyenfeldt

Zoon van
mr. Carl von Meyenfeldt
en
Maria van Apeldoorn

Sinds 3 augustus 1944
echtgenoot van
mr. Bertha Geerink Bakker

Het bruidspaar

* geboren te Surabaya
op 23 oktober 1919
* van 1943-1944 hulpprediker te Delft
* van 1944-1988 Gereformeerd
predikant te Harmelen,
Noordwijk-Binnen, Amersfoort,
Leiden, Hilversum en na zijn
emeritaat in Woldendorp e.o.
* Gastdocent Hebreeuws en Oude Testament
aan de Universiteit van Kisangani,
Zaïre (1970-72)
* Docent godsdienst en filosofie
aan diverse opleidingen